Ugo Basile

Platformy Atlantis se vzdáleným ovládáním pro Morris Water Maze

Code 40100UB
Systém Atlantis umožňuje vzdáleně ovládat platformy v rámci Morris Water Maze.
Zjistit více o produktu
Výhody

Vlastnosti

 • 4 platformy na jeden ovladač
 • Vzdálená kontrola zvedání/snižování
 • Hydraulický systém
 • Manuální nebo automatický režim

Výhody

 • Konzistentnost v umístění ve 4 kvadrantech
 • Už žádné ruce ve vodě!
 • Žádná elektřina ve vodě
 • Pohyb nahoru/dolů je přesně řízen pomocí ovladače a/nebo softwaru

Použití

Jak bylo popsáno v článku “The Atlantis Platform: A New Design and Further Developments of Buresova's On-demand Platform for the Water Maze” (Platforma Atlantis: Nový design platformy Buresové s dalšími zlepšeními na vyžádání pro vodní bludiště) od R.I.W. Spoonera a spol., v široce používaném cvičení s vodním bludištěm (Morris 1981, 1984) se potkani (nebo myši) rychle naučí relativně přímou cestu na platformu, což naznačuje, že se nejspíš naučili umístění platformy v prostoru.

Testy transferu, někdy také nazývané sondové testy, v nichž je platforma odstraněna z bazénku, poskytují další důkazy skutečného prostorového učení, jelikož trénovaná zvířata projevují vzorce hledání se zaměřením na lokalizaci platformy v tréninkovém kvadrantu.

Z tohoto důvodu, navzdory své účinnosti, má cvičení s vodním bludištěm svoje limity: zvířata si mohou vytvořit strategie na hledání platformy, jako je například kroužení v přibližně správné vzdálenosti od okraje, takže se nepotřebují doopravdy učit, kde přesně platforma je, což vede k nesprávně interpretovanému prostorovému učení.

Za účelem překonání těchto omezení byla navržena Atlantis platforma (Buresova a spol. 1985) a schválena v rámci výše zmíněného článku, jelikož je prokázáno, že je platforma vysoce (100%) spolehlivá a představuje znatelné zlepšení lokalizace u potkanů trénovaných na platformě Atlantis v porovnání s těmi trénovanými na běžnou skrytou platformu.

Zvednutí platformy do pozice těsně pod hladinou vede k minimálnímu narušení chování. Potkani platformu vnímají jako únikovou úplně stejně jako u běžných plošin.

Detailní informace najdete na stránce Ugo Basile.

Publikace

Method Paper

 • R.I.W. Spooner et al.: ”The Atlantis Platform: A New Design and Further Developments of Buresova’s On-demand Platform for the Water Maze” Learn. Mem. 1: 203-211, 1994 
 • G. Riedel et al.: “Reversible Neural Inactivation Re­veals Hippocampal Participation in Several Memo­ry processes” Nature Neurosc. 2 (10): 898-905, 1999
 • I.Q. Wihshaw et al.: “The Behavior of the Laborato­ry Rat: A Handbook with Tests” Oxford Univ. Press, USA: 1, 2004