Vzduchová sprcha Air Shower Hatch

Code Hatch

PEA vzduchová sprcha se používá k přesunu materiálu či zvířat mezi čistou a nečistou oblastí. Jednotka se skládá z nerezové komory se dvěma či více elektricky propojenými dveřmi. Každé dveře uzavírá těsnění. Pokud je navíc nainstalováno volitelné dynamické těsnění, při nafouknutí je i plynotěsné. Přívod stlačeného vzduchu si zajišťuje sám zákazník. Naprogramovatelný ovladač (PLC) řídí a dohlíží na jednotku.
Pro ovládání jednotky je nainstalováno alespoň jedno tlačítko s osvětleným okrajem. Volitelně lze nainstalovat také dvoucestný interkom, zavírače dveří, ionizátor a přípojky pro dekontaminaci komory plynným peroxidem vodíku.
Komoru se vzduchovou sprchou je možné napojit na zákazníkův systém řízení budovy (BMS).

Zjistit více o produktu
Výhody

Funkce vzduchové sprchy PEA

Přenášený předmět je umístěn do komory přes zamykací dveře. Při otevření jedněch dveří jsou všechny ostatní dveře elektricky blokovány. Po zavření dveří dojde k výměně vzduchu. Přiváděný vzduch vstupuje do komory shora a opouští ji bočními otvory v komoře. Během celého programu odvzdušnění zůstávají dveře zamčené. Po dokončení programu čištění vzduchu lze otevřít jedny z dveří a předmět lze vyjmout z komory.
Proces čištění můžete kdykoli zrušit stisknutím nouzového tlačítka.

Speciální vlastnost vzduchové sprchy: pneumatické těsnění

Na rozdíl od statického těsnění, které nemění svůj tvar, v PEA Air Shower Hatch je proces ovlivňován stavem pneumatického těsnění. Čištění vzduchem lze spustit pouze tehdy, když je pneumatické těsnění nafouknuté. Otevření dveří je naopak možné pouze tehdy, kdy je těsnění vyfouknuté.

Volba čisticího roztoku ve vzduchové sprše

Nabízíme mnoho možností konfigurace vzduchové sprchy s ohledem na váš projekt, architekturu budovy a požadavky na sterilizaci. Zeptejte se nás na možná řešení.

Součásti
Systém s následujícími rozšířeními
  • Přípojky plynu
  • Obousměrný systém interkom
  • Integrovaný alfa port
  • Zavírače dveří
  • Osvětlení
  • LED kontrolka
  • Vybavení komory dle požadavků zákazníka