Ugo Basile

Test orofaciální stimulace (metoda Fehrenbacher, Henry, Hargreaves)

Code 31300UB
Test orofaciální stimulace od Ugo Basile je novou metodou na měření hypersenzitivity na tepelnou či mechanickou stimulaci v trigeminální oblasti u potkanů; zvířata jsou trénována a testována ve standardních domácích klecích.
Zjistit více o produktu
Výhody

Vlastnosti a výhody

  • Mechanické i termální testy nocicepce v rámci jednoho experimentu
  • Do měření orofaciální nocicepce zahrnuje mozkové funkce vyššího řádu
  • Pro test není třeba odstraňovat hmatové chlupy na hlavě zvířete
  • High throughput: lze testovat až 16 zvířat současně

Použití

Problémy orofaciálních bolestí jsou běžné a zahrnují struktury a mechanismy jedinečné pro trigeminální nerv. Pro orofaciální preklinický výzkum je v současné době dostupných málo metod a žádná z nich nezahrnuje současné měření mechanické a termální stimulace v rámci jednoho experimentu.

Kromě toho, zatímco většina současných testů měří odnaučené chování jako cukání nebo odtahovací reflexy, nový test orofaciální stimulace vyvinutý Fehrenbacherem, Henrym a Hargreavesem do měření orofaciální nocicepce zahrnuje mozkové funkce vyššího řádu.

Tento inovativní přístup umožňuje vysoce integrované nociceptivní reakce na tepelnou a mechanickou stimulaci.

Zvířata jsou trénována a testována ve standardních domácích klecích. Testy se provádí v přítomnosti tepelného či mechanického podnětu na hmatové chlupy. Po vyvolání hypersensitivity (např. trigeminální ligace či injekce) je test zopakován, z čehož je určen důsledek léčby na stravovací chování/odměny. Citlivost testu (pokles stravovacího chování vyvolaný zánětem a snížení hypersenzitivity lokálním či systematickým podáváním analgetik) je prokázána (Hargreaves et alia, ms in prep.); stravovací chování silně koreluje s mechanickou či termální orofaciální nocicepcí, jelikož zvíře musí přijít do kontaktu se stimulátorem, chce-li se dostat k odměně ve formě jídla.

Detailní informace najdete na stránce Ugo Basile.

Publikace

Method Paper

  • J.C. Fehrenbacher et alia: “Characterization of a novel orofacial behavioral assay to assess hyperalgesia to thermal and mechanical stimulation”. (submitted).