Neurostar

Robotická vrtačka

Neurostar přináší zcela unikátní přesnost vrtání pro aplikaci mikroinjekcí nebo pro umístění elektrod.

Zjistit více o produktu
Ukázat další produkty
Výhody

Robotická vrtačka je plně navigována počítačovým stereotaktickým systémem. Parametry hloubkového nebo pravoúhlého výřezu temene lze definovat uživatelsky nenáročným způsobem. Jednotlivá zahloubení vrtačky (pod 50 µm) jsou řízena počítačem, který eliminuje chyby a odchylky způsobené lidským faktorem. 

Funkce:

  • bezpečné vrtání s řízenou hloubkou vrtu, 
  • kraniotomie s ostrými okraji, vytvoření širšího otvoru („windowing“),
  • plně řízeno softwarem přístroje Robot Stereotaxic s integrovaným atlasem mozku (Atlas Integration),
  • přesné umístění otvoru s kontrolou hloubky,
  • eliminace lidské chyby,
  • koordináty vztažené k bregmatu. 

Více: