Ugo Basile

Pasivní Avoidance – „step down“ (vibrující platforma) pro myši

Code 40570UB
Klec na step-down pasivní avoidance je určena pro myši či mladé potkany a staví na schématu „step-down“, v němž je zvíře položeno na zvýšenou platformu, která pro něj začne být nepohodlná, jelikož vibruje.
Zjistit více o produktu
Výhody

Vlastnosti

  • Součást BEEHIVE Systému
  • Detekce retenční latence
  • Speciálně navrženo pro myši a mladé potkany
  • Možnost vzdáleného ovládání
  • Velká univerzálnost

Výhody

  • Elektronická jednotka obsahuje všechny ovládací prvky až na 4 klece!
  • Zaznamenává až na 0,1 sekundy
  • Se zařízením se dodávají dvě platformy
  • Jednoduchý vzdálený servis a upgrady softwaru!
  • Tentýž ovladač může být použit k řízení různých podmiňovacích testů. Zeptejte se pro více informací!

Použití

Behaviorální vědci jsou dobře obeznámeni s metodami pasivní avoidance, jež se používají již několik desítek let, původně psychology se zájmem o chování zvířat.

Tyto postupy byly později využívány neurovědci, kteří prováděli konkrétně tematické studie behaviorálních změn způsobených mozkovými lézemi za účelem vysvětlit funkce různých částí centrální nervové soustavy.

Pasivní avoidance testy se brzy poté rozšířily do několika dalších oblastí výzkumu, jako je genetika chování, psychofarmakologie a behaviorální toxikologie.

Poslední dobou se testy běžně používají ve zvířecích modelových studiích stárnutí a demence Alzheimerova typu včetně objevování nových léků s možnou terapeutickou hodnotou spočívající v útlumu behaviorálních deficitů.

Zkouška pasivní avoidance je test na strachem motivované vyhýbání se na jeden pokus, obvykle se používá na hodnocení krátkodobé a dlouhodobé paměti u malých laboratorních zvířat (hlodavců).

Pasivní avoidance je široký pojem, pod nějž spadá množství metod a stejně široké množství různých verzí od každé metody.

V našem nástroji na pasivní avoidance se zkoumá tendence seskočit z vibrující, a tudíž nepohodlné podložky.

Detailní informace najdete na stránce Ugo Basile.