World Precision Instruments

World Precision Instruments

Posláním společnosti WPI se sídlem v Sarasotě na Floridě v USA je nabídnout nejširší škálu nástrojů a nástrojů, které umožní profesionálům v biomedicínské komunitě provádět důkladnější, efektivnější a přesnější výzkum. Od fyziologie svalů a kardiovaskulární fyziologie až po buněčnou biologii a výzkum volných radikálů poskytujeme vybavení potřebné k zajištění úspěchu.
S více než 45 lety zkušeností v oblasti výzkumu, vývoje a výroby lze nabídku WPI rozdělit do tří širokých segmentů:

  • Laboratorní potřeby, které zahrnují chirurgické nástroje, laboratorní sklo, pumpy, mikroskopy a mnoho dalších produktů.
  • Fyziologické vybavení pro fyziologii svalů, elektrofyziologii, fyziologii epitelu, biosenzaci a chirurgii a podporu zvířat.
  • Spektroskopie, která zahrnuje spektometry, ponorné sondy, kyvety a další.

www.wpiinc.com