TSE Systems

TSE Systems

Kořeny společnosti sahají až do roku 1886, kdy byla založena v německém Durynsku. Od té doby se TSE Systems vyvinula v předního dodavatele sofistikovaného výzkumného vybavení pro globální trh Life Science. Společnost se soustředí na poskytování kompletních zákaznických řešení integrovaných hardware a software platforem s modulárním designem pro neurovědy, fenotypizaci, screening léků a toxikologii.

www.tse-systems.com