Oxford Optronix

Oxford Optronix

Společnost Oxford Optronix, založená na inovacích a provozu v podnikatelském duchu, je globálním průkopníkem v oblasti designu, vývoje a výroby sofistikovaných nástrojů pro klinickou medicínu a přírodní vědy. Produktová řada Oxford Optronix zahrnuje optoelektronická zařízení na biologické snímání fyziologické a tkáňové vitality, inteligentní zobrazovací systémy pro automatizované počítání buněčných kolonií a speciální pracovní stanice s prostředím hypoxie pro analýzu buněčného metabolismu a funkcí. Tyto produkty už úspěšně posloužily v množství výzkumných disciplín od onkologie přes oftalmologii až po neurovědy.

www.oxford-optronix.com