Class Biologically Clean

Class Biologically Clean

Class Biologically Clean, Ltd. (CBC) je předním poskytovatelem pružných fóliových stěn, polopevných izolátorů, místností oddělených měkkou fólií, komor pro biologickou izolaci z flexibilních fólií a dekontaminačních komor pro použití u zvířat se sníženou imunitou, při chovu a výzkumu zvířat bez specifických patogenů, při studiu infekčních chorob a ve farmaceutickém průmyslu. CBC používá dvakrát leštěný čirý vinylový plast. Veškerý vinylový a polyuretanový plast je vyráběn v souladu s ISO standardy.

www.cbclean.com