Bluepard

Bluepard

Společnost Bluepard instruments Co.,ltd. byla založena v roce 2000 v Šanghaji. Zabývá se výrobou laboratorního vybavení, např. pecí, inkubátorů s chlazením, inkubátorů s vytápěním, shakerů, cirkulačních lázní, mrazničky ULT -86, pracovních ploch s laminárním prouděním, magnetického míchadla, rotačního odpařovače a klimatických komor.

www.bluepard.com