Indus

Operační monitor – EKG s vysokým rozlišením

Výhody

Operační monitor na hlodavce

Fyziologické parametry

EKG – ultra tichý proces, vysoké rozlišení, souběžné vedení I, II a III; 24bitové AD převodníky sigma-delta.

Srdeční tep – číselná hodnota v reálném čase, do 999 úderů za minutu, odvozený z vlnového průběhu EKG.

Pulzní oxymetrie – ultra tichý proces, vysoké rozlišení, souběžné zobrazení SpO2, 18bitové AD převodníky sigma-delta.

Dýchání – ultra tichý proces, vysoké rozlišení, podle hrudní impedance, signál odvozený z elektrod EKG.

Dechová frekvence – číselná hodnota v reálném čase, do 999 nádechů za minutu, odvozená z vlnového průběhu dýchání.

Vnitřní teplota – přesnost měření 0,1 ˚C, speciální rektální sonda pro myši.

Vyhřívání – ovládání elektronickou smyčkou, vyhřívání inteligentní zóny, teplotní regulace pro platformu s rozlišením 0,1 ˚C.

Dotyková obrazovka – 25,5 cm, kapacitní dotyková obrazovka citlivá na ovládání v chirurgické rukavici.

Ergonomické zobrazené – vlnový průběh i číselné údaje v dobře čitelné formě.

Poznámky – na pořízení poznámek, záložek a označení pozoruhodných jevů.

Zápis a export – export do CVS dovoluje provádět mnoho dalších analýz.

Snímek obrazovky – momentka zachycující okamžité údaje na obrazovce.

Příslušenství – rám na magnetické příslušenství.

Rozšiřovací moduly – čtyři přípojky pro analogový výstup a moduly SpO2.

Odolnost – jednoduše čistitelné nerezové plochy a elektrody.

Varovná zóna – homotermické vyhřívání udržuje teplotu zvířete.

Elektrody EKG – elektrody jednoduše upevňované na povrch těla myší a krys, tichý proces.