Ugo Basile

Conditioned Place Preference (CPP) klece pro myši nebo potkany

Code 42552/3UB
Nová klec Ugo Basile Conditioned Place Preference (CPP) je nádoba se dvěma odděleními, pomocí níž se posuzuje možné zneužívání látek a motivační efekty léčiv na myši či potkany.
Zjistit více o produktu
Výhody

Vlastnosti

  • Vyměnitelné dno a stěny se vzory
  • Stěny v každém oddělení mohou být upraveny
  • Vysoký kontrast se světlými či tmavými zvířaty
  • Specifické modely a dna pro myši či potkany

Výhody

  • Části se liší hmatovou stimulací
  • Části se liší vizuální stimulací
  • Optimalizováno pro videotracking
  • Navrženo pro systémy na více klecí

Použití

Paradigma CPP poskytuje informace o odměňujícím či averzivním vlivu vizuálních a hmatových kontextových podnětů spojených s drogami. 

Tato technika si získala značnou popularitu ve výzkumných studiích věnujících se závislosti, jelikož je mnohem jednodušší ve srovnání s procedurami samostatného podávání. 

Nejprve je zvíře podmíněno tak, aby si spojilo jednu z dvou částí nádoby s omamnou zkušeností. Potom se měří čas strávený v jednotlivých částech; upřednostňování či vyhýbání se části spojené s drogou, a tudíž i odměňující/averzní vlastnosti drogy, z toho lze snadno vyčíst.

CPP test vyžaduje, aby zvíře provedlo jen jednoduchou věc (tj. přesunulo se z jedné části do druhé) za účelem dostat se do/vyhnout se části spojené s drogou; očekává se, že zvíře bude trávit více času v části spojené s drogou, pokud na něj měla látka pozitivní efekt.

Detailní informace najdete na stránce Ugo Basile.

Publikace

Special thanks to Prof. Paola Fadda (Department of Pharmacology, University of Cagliari, Italy) for the initial design of the boxes: her valuable comments and suggestions allowed us to keep the focus on the user needs and opinions.