Modely zvířat – Nový model potkana SGR s trojnásobnou imunodeficitou

Odpovědi na často kladené otázky

V čem se SRG liší od potkanů bez srsti?

Ve srovnání s athymickým bezsrstým potkanem, který má pouze deficit T-buněk, má SRG deficit T-, B-, a NK buněk. Z toho vyplývá, že jde o podobný imunodeficitní fenotyp, jako je NCG myš..

Kolik nádorových buněk je potřeba pro xenograftové studie?

Hera Biolabs navrhuje provést rychlou pilotní studii růstu nádorů s několika různými počty buněk. Tak můžete určit počet buněk a koncentraci potřebnou pro optimální přihojení. Ale u robustních typů nádorů by dobře fungovalo použití výchozí koncentrace/množství inokulačních buněk, jež se obvykle používá u myší.

Pro obtížně nebo pomalu rostoucí nádory lze použít až 10 milionů buněk/zvířata. Pro implantaci pevné tkáně se doporučuje, aby počáteční kus tkáně byl 2 mm x 2 mm x 2 mm (8 mm3).

How large can a tumor grow?

Pokyny týkající se humánních koncových bodů ohledně nádorové zátěže najdete ve výboru pro péči o zvířata a používání zvířat. Na základě zkušeností Hera Biolabs mohou nádory překročit objem až 20 000 mm3.

Mohou být potkani SRG humanizováni?

Ano, mohou. V nedávné studii se vědcům podařilo transplantovat plnou tloušťku lidské kůže a autologní lymfoidní tkáň do potkanů SRG a prokázat humanizovanou lymfoidní tkáň u potkanů s transplantací.

Čtěte zde Vývoj humanizovaných modelů potkanů a myší s lidskou kůží v plné tloušťce a autologními imunitními buňkami

Sci Rep 10, 14598 (2020); Agarwal, Y., Beatty, C., Ho, S. et al

Existují nějaké licence či podmínky pro použití, které je třeba brát v úvahu při práci s potkany SRG?

Přečtěte si prosím Podmínky použití společnosti Hera BioLabs.

Jak potkan SRG vznikl?

Potkan SRG byl vytvořen s delecí 8 b a 16 bp v genech Rag2 (rekombinace aktivující 2) a Il2ry (gama receptor interleukinu 2), v daném pořadí, u potkanů Sprague Dawley. Kombinované mutace vedly ke ztrátě zralých B, T a NK buněk.

Vyžadují potkani SRG speciální dietu či klece?

Potkani SRG by měli být umístěni v IVC chovných nádobách či bariérových zařízeních se standardními podmínkami a bezpečnostními opatřeními, která se poskytují jiným podobně imunodeficitním kmenům. Mělo by se používat ozářené či sterilizované krmivo pro hlodavce. Imunodeficitní fenotyp potkana SRG vede k náchylnosti k oportunním patogenům, které je třeba vzít v úvahu, jako je tomu u jakéhokoli imunodeficitního kmene. Krom toho však SRG potkani po umístění ve vhodném zařízení nepotřebují žádnou speciální dietu či péči a postupy údržby.

Existují u potkanů SRG nějaké známé zdravotní stavy, o kterých by člověk měl vědět?

U SRG potkanů se může zřídka objevovat bilaterální zákal rohovky. Při hrubém vyšetření se opacita zdá být bílá a může ji doprovázet mírná vaskularizace. Nezdá se však, že by to mělo vliv na celkové zdraví zvířat.

U potkanů SRG bylo také pozorováno, že se přibližně v 5 % případů rozvinula impakce jícnu a megaezofag. Klinické příznaky megaezofagu jsou akutní povahy a klinické příznaky ante-mortem zahrnují dýchání s otevřenými ústy a porfyrinové skvrny. Při pitvě je jícen obecně dilatován a zasažen požitím. V současné době nejsou známy žádné zmírňující strategie při běžném chovu. Během přepravy by mělo být granulované krmivo nahrazeno dietním gelem a doporučuje se vyhýbat prvkům obohacení, jako jsou látkové, vatové hnízdící materiály či tkáně v chovných nádobách. 

V.1.0 – Naposledy aktualizováno  04/15/2022.

Původní článek je zveřejněn na stránkách Charles River zde.