LABORATOŘ - 10 nejčastějších poruch laboratorních zařízení, které ohrožují váš výzkum. Jak jim předcházet a jak je řešit?

V každém výzkumném laboratoři je spolehlivost laboratorních zařízení klíčová pro úspěch a kontinuitu vědeckého bádání. Bohužel se i tato sofistikovaná zařízení často potýkají s poruchami, které mohou způsobit zpoždění nebo dokonce ohrozit váš výzkum. V tomto článku se zaměříme na 10 nejčastějších poruch laboratorních zařízení, které mohou negativně ovlivnit vaše experimenty a výsledky.

Jaká laboratorní zařízení se nejčastěji rozbíjejí, co je příčinou poruchy a jak situace řešit?

Všichni to známe, ty nejběžnější, a přitom zásadní věci, se rozbijí přesně ve chvíli, kdy to nejméně potřebujete. Prozkoumejte nejčastější poruchy laboratorního vybavení pro preklinický výzkum a způsoby, jak jim předcházet. Informovanost a pravidelný servis vašeho vybavení minimalizují potenciální rizikové dopady na vaši práci.


Laboratorní myčky

Věděli jste, že i tak běžná věc, jako je laboratorní myčka, se může rozbít na minimálně sedmero různých způsobů? Laboratorní myčky, myčky na chovné vybavení, myčky pro farmaceutický průmysl jsou nezbytné pro udržování čistoty a sterility nástrojů a vybavení, a proto jejich porucha obvykle nepříjemně pozdrží vaše bádání.

 • Zanesené čerpadlo: Čerpadlo může selhat nebo se ucpat, což vede ke snížení průtoku vody nebo přerušení cyklu mytí.
 • Potíže s teplotou: Nedostatečné ohřívání vody nebo neúčinné chlazení způsobí neúčinné mytí a sterilizaci nástrojů.
 • Zanesené trysky: Trysky rozprašování vody se často ucpávají nečistotami nebo minerálními usazeninami.
 • Problémy s dávkovačem prostředků: Dávkovače čistících nebo chemických prostředků se mohou ucpávat, nedostatečně dávkovat příslušné prostředky či je úplně vypouštět.
 • Problém s víkem: Poškozené nebo nefunkční těsnění víka může způsobit únik vody nebo páry, což kromě nepořádku a rizika opaření snižuje účinnost mytí a sterilizace.
 • Elektronické a senzorové problémy: Poruchy elektroniky nebo senzorů mohou vést k nesprávnému fungování myčky, včetně nesprávného nastavení programů nebo neschopnosti zahájit či dokončit cyklus mytí.
 • Mechanické problémy: Častým používáním nebo nevhodným zacházením může docházet k opotřebení nebo poškození mechanických částí, jako jsou pohyblivé koše.

Pro udržení optimálního výkonu laboratorní myčky je důležité pravidelně provádět preventivní údržbu a kontroly. To zahrnuje analýzu chybových hlášení zobrazovaných softwarem myčky, ověření správné funkce vodních okruhů, kontrolu a případnou výměnu čerpadel, výměnu opotřebených dílů včetně těsnění, čištění ostřikovacích trysek v mycích komorách, nastavení programů praní a sušení a změn pracích cyklů.

Tip: Potřebujete vyřešit problém či zajistit pravidelnou kontrolu laboratorní myčky? Naše společnost Animalab nabízí plnou podporu malým i velkým laboratořím. Provádíme pravidelné servisní činnosti, instalaci a spuštění myček včetně programování mycích cyklů. Provádíme také školení laboratorního personálu ve správném používání myček. V rámci servisu pokrýváme většinu značek na trhu, zejména Tecniplast, IWT, Hobart a Steelco. V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat.


Laminární a biohazard boxy

Laminární boxy (také známé jako laminární proudové komory) a biohazard boxy (neboli biologické bezpečnostní kabinety) jsou klíčovými zařízeními používanými v preklinickém výzkumu pro udržení sterility a ochranu před kontaminací. Nejčastější poruchy těchto zařízení mohou zahrnovat:

 • Filtrační problémy: Hlavní příčinou problémů s laminárními boxy a biohazard boxy jsou často filtrační problémy. HEPA filtry mohou být zaneseny nebo opotřebované, což způsobuje snížení účinnosti filtrace a zvýšení rizika kontaminace.
 • Poruchy ventilátorů: Ventilátory zajišťující laminární proud vzduchu mohou selhat nebo ztrácet výkon v důsledku opotřebení, což může vést k neadekvátnímu proudění vzduchu.
 • Problémy s těsněním: Poškozené nebo opotřebované těsnění u dveří nebo okének mohou způsobit únik vzduchu, čímž se narušuje laminární proud.
 • Elektrické a elektronické problémy: Poruchy elektrických nebo elektronických systémů mohou způsobit nesprávné fungování zařízení, včetně neúčinné regulace laminárního proudu, osvětlení nebo alarmů.
 • Problémy s UV lampou: V případě biohazard boxů může docházet k problémům s UV lampou, jako je snížená účinnost, nefunkčnost nebo poškození, což zhoršuje schopnost zařízení udržovat sterilitu.
 • Zanesení či poškození pracovních ploch: Kontaminace nebo poškození pracovních ploch může zhoršit sterilitu prostředí a zvýšit riziko kontaminace vzorků.

Pro udržení optimálního výkonu laminárních boxů a biohazard boxů je důležité provádět pravidelnou údržbu a kontroly. To zahrnuje kontrolu a výměnu filtrů, čištění a kontrolu těsnění, kontrolu a údržbu ventilátorů, kontrolu elektrických a elektronických systémů a pravidelné čištění a dezinfekci pracovních ploch a interiéru boxů.


Autoklávy

Autoklávy jsou nezbytné pro sterilizaci nástrojů, skleněného vybavení a materiálů v preklinickém výzkumu. Nejčastější poruchy autoklávů mohou zahrnovat:

 • Problémy s teplotou a tlakem: Nesprávná teplota nebo tlak může způsobit neúčinnou sterilizaci. Nejčastější příčinou bývají poruchy termostatů, tlakových snímačů nebo regulátorů.
 • Netěsnící víko: Opotřebované nebo poškozené těsnění dvířek může způsobit únik páry a snížit účinnost sterilizace. Může také vést k úniku horké páry, což představuje riziko pro uživatele.
 • Problémy s časovačem: Poruchy časovače mohou způsobit předčasné ukončení nebo prodloužení sterilizačního cyklu, což může mít za následek neúplnou sterilizaci nebo poškození materiálů.
 • Zanesení nebo ucpání potrubí: Ucpání nebo zanesení potrubí páry má za následek neúčinnou distribuci páry a snižuje účinnost sterilizace.
 • Poruchy čerpadel: Čerpadla zajišťující správný průtok vody a páry mohou selhat nebo se ucpat.
 • Elektrické a elektronické problémy: Poruchy elektrických nebo elektronických systémů jsou častou příčinou nesprávné fungování autoklávu, včetně neschopnosti zahájit či dokončit sterilizační cyklus.

Pravidelná údržba zahrnuje kontrolu a výměnu těsnění dveří, kontrolu termostatů, tlakových snímačů a regulátorů, čištění a údržbu potrubí a čerpadel, kontrolu elektrických a elektronických systémů a pravidelné kontroly časovačů.

Tip: V Animalabu nabízíme komplexní služby související s instalací, opravami, kontrolou a validací autoklávů (postup IQ / OQ). Disponujeme specializovanými nástroji k provedení všech potřebných testů. Zkontrolujeme technický stav zařízení, výměníme spotřební materiál v souladu se specifikací výrobce, provedeme tlakové zkoušky, vypracujeme a vystavíme kontrolní a validační certifikát. Kontaktujte nás.


Chirurgické a anestetické přístroje

Vytvořit ucelený soupis potenciálních problémů laboratorního vybavení, které se využívá v preklinickém výzkumu, je téměř nesplnitelný úkol. My jsme se o něj přesto pokusili. Vytvořili jsme pro vás seznam nejběžnějších chirurgických a anestetických přístrojů a nejčastějších poruch, které jim hrozí.

Anestetické přístroje:

 • Inhalace anestetických systémů: Tyto systémy poskytují kontrolované množství anestetického plynu (jako je isofluran nebo sevofluran) laboratorním myším. Nejčastější poruchy zahrnují netěsnosti v plynovém systému, neúčinnost vaporizérů a problémy s průtokoměry.

Monitory a zařízení pro sledování:

 • Monitory srdeční frekvence a kyslíkové saturace: Tato zařízení monitorují vitální funkce myší během anestezie a chirurgie. Nejčastější poruchy zahrnují nefunkční senzory nebo chyby v elektronických systémech.
 • Teploměry a topné podložky: Přístroje udržující optimální teplotu těla myší během anestezie a chirurgie. Nejčastějším problémem jsou nefunkční teploměry, poškození topných prvků nebo problémy s regulací teploty.

Sterilizace a dekontaminace nástrojů:

 • Ultrazvukové čističky: Tyto čističky se používají k čištění chirurgických nástrojů před sterilizací. Nejčastější poruchy zahrnují problémy s generátory ultrazvuku, čerpadly a elektronikou.

Osvětlení:

 • LED světla nebo zvětšovací lampy: Zdroje světla, které se používají k osvětlení chirurgického pole. Nejčastější poruchy zahrnují vyhoření LED diod, poškození zdroje napájení nebo problémy s držáky.

Mikroskopy a zobrazovací zařízení:

 • Operační mikroskopy: Využívají se ke zvětšení chirurgického pole pro jemné zákroky. Vyskytují se u nich problémy s optikou, osvětlením, mechanikou nebo elektronikou.
 • Zobrazovací zařízení: Tyto přístroje, jako jsou rentgeny nebo ultrazvuky, mohou být použity k vizualizaci tkání během chirurgických zákroků. Nejčastější poruchy zahrnují problémy s detektory, zesilovači obrazu nebo elektronikou.

Pro udržení optimálního výkonu chirurgických a anestetických přístrojů je důležité provádět pravidelnou údržbu a kontroly. To zahrnuje servis a výměnu opotřebovaných nebo poškozených částí, čištění a sterilizaci nástrojů, kontrolu elektrických a elektronických systémů a pravidelné kontroly funkčnosti zařízení.


Prevence předchází problém

V závěru tohoto článku je důležité zdůraznit, že pravidelná údržba a kontrola laboratorního vybavení jsou klíčové pro zajištění jeho spolehlivosti a dlouhodobého úspěchu vědeckého bádání. Jak jsme probrali, poruchy laboratorních zařízení mohou mít negativní dopad na vaše experimenty a výsledky.

Pokud potřebujete vyřešit problém, či se vyškolit v jejich prevenci, neváhejte se obrátit na profesionální servisní společnosti, jako je Animalab, které vám pomohou s pravidelnou údržbou, opravami nebo instalací nového vybavení. Při řešení problémů se snažíme vždy nejprve diagnostikovat chybu a nacenit výši opravy. Opravujeme nejen námi dodávané přístroje, ale i širokou paletu různých výrobců v rámci pozáručního servisu. Nabízíme odborné konzultace pro potřeby laboratorního servisu a školíme laboratorní personál ve správném používání a údržbě zařízení. Neváhejte se na nás obrátit, rádi vám pomůžeme nebo poradíme.