Klecové systémy – Kolik laboratorních zvířat lze mít v kleci?

Směrnice 2010/63/EU o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely poskytuje podrobné pokyny ohledně umisťování zvířat do klecí různých velikostí. Zde k nahlédnutí klíčové informace o požadavcích na velikosti klecí pro laboratorní zvířata.

Jak velké klece potřebujete na chov laboratorních zvířat? Které parametry klecí jsou důležité při výběru k chovu zvířat? Níže najdete data na základě Směrnice 2010/63/EU o ochraně laboratorních zvířat používaných pro vědecké účely ohledně velikostí chovných nádob pro pro chov zvířat a během experimentů. Směrnici v úplném znění najdete tady. Podívejte se na zde uvedené základní parametry klecí pro myši, potkany, křečky, králíky a morčata. 

Klece pro laboratorní myši

Tělesná hmotnost (g) myší Plocha dna na jedno zvíře (cm2) Minimální plocha (cm2) Minimální výška nádoby (cm)
do 20 60 330 12 cm
mezi 20 do 25 70 330 12 cm
mezi 25 do 30 80 330 12 cm
mezi 30 100 330 12 cm

Klece pro laboratorní potkany

Tělesná hmotnost (g) potkanů Plocha dna na jedno zvíře (cm2) Minimální plocha (cm2) Minimální výška nádoby (cm)
do 200 200 800 18
mezi 200 do 300 250 800 18
mezi 300 do 400 350 800 18
mezi 400 do 600 450 800 18
mezi 600 600 1500 18

Klece pro křečky

Tělesná hmotnost (g) křečků Plocha dna na jedno zvíře (cm2) Minimální plocha (cm2) Minimální výška nádoby (cm)
do 60 150 800 14
mezi 60 do 100 200 800 14
mezi 100 250 800 14

Klece pro morčata

Tělesná hmotnost (g) morčat Plocha dna na jedno zvíře(cm2) Minimální plocha (cm2) Minimální výška nádoby (cm)
do 200 200 1800 23
mezi 200 do 300 350 1800 23
mezi 300 do 450 500 1800 23
mezi 450 do 700 700 2500 23
mezi 700 900 2500 23

Klece pro králíky

Tělesná hmotnost (kg) králíka Minimální plocha pro jedno nebo dvě sociálně slučitelná zvířata (cm2) Minimální plocha (cm2) Minimální výška nádoby (cm)
méně než 3 3500 800 45
od 3 do 5 4200 800 45
přes 5 5400 800 60

Podívejte se na naši nabídku konvenčních klecí a IVC individuálně větraných klecových systémů.