Klecové systémy – plastové chovné nádoby pro laboratorní zvířata

Plastové klece pro laboratorní zvířata jsou vyrobeny z polykarbonátu a polysulfonu. Jaké jsou základní vlastnosti těchto materiálů a jak čistit a sterilizovat plastové chovné nádoby?

Plastové klece jsou vyrobeny z vysoce kvalitních plastů. Mohou být autoklávovány, jsou zcela průhledné a nezakalí se. Použití plastových chovných nádob se v průmyslu výzkumu laboratorních zvířat stalo standardem.

Výběr materiálu pro plastovou klec

Musíte-li vybrat mezi polykarbonátem a polysulfonem čistě z pohledu ceny, je třeba si uvědomit, že poměr ceny mezi polykarbonátem a polysulfonem je 1:3. Investici do polysulfonu lze však odůvodnit tím, že životnost polysulfonu je trojnásobná oproti životnosti polykarbonátu. S životností polykarbonátu cca 2 roky se začne přechod na polysulfon ekonomicky vyplácet po cca 6 letech. To lze považovat za rozumnou investici. Pokud vám však polykarbonátové klece vydrží 5 let, polysulfon pro vás bude úspornou volbou až po 15 letech. To už je riskantní investice vzhledem k vývoji průmyslu.

Obecné pokyny ohledně čištění a sterilizace klecí pro laboratorní zvířata

Polykarbonát

Při sterilizaci zvířecích klecí z polykarbonátu může dojít k poškození materiálu, jsou-li na povrchu zbytky zásaditého čističe či zaschlá změkčená voda. Proto musí být všechny zbytky zcela odstraněny opláchnutím v čisté vodě bez alkálií. Narušení materiálu také může pomoci zabránit použití kyselého leštidla. Pokud se znečištěné klece autoklávují před omytím, dojde k poškození polykarbonátu.

Polykarbonátové picí lahve se obecně myjí procesem čištění kyselinou, a nakonec dobře opláchnou. Jelikož jsou lahve zpravidla naplněny vodou ihned po čištění, použití leštidla není nutné.

Polysulfon

Zvířecí klece z polysulfonu jsou chemicky odolnější než polykarbonátové, a tudíž je lze autoklávovat i se znečištěným stelivem. Přesto je však třeba pečlivě vybírat čisticí prostředky. Působením určitých látek běžně používaných v čisticích a oplachovacích prostředcích může po autoklávování dojít k poškození ve formě prasklin.

Mytí klecí pro laboratorní zvířata

Používejte změkčenou vodu. Plastové klece by se měly mýt při teplotě nanejvýš 60˚C. Opláchnutí a aplikace neutralizujících čisticích prostředků může být provedena krátce při teplotě 85˚C. Silné alkalické prostředky jsou efektivnější při odstraňování organických zbytků. Pokud však přijdou do kontaktu s polykarbonátem, způsobí korozi či hydrolýzu. Tudíž je třeba alkalický mycí prostředek neutralizovat. Kyselé čisticí prostředky lze používat při omývání moči nebo při mytí v tvrdé vodě. Ve většině případů je není třeba neutralizovat. Alkalické mycí prostředky by se neměly používat při ručním mytí, zejména pokud ponořujeme klece do předmáčecí nádoby.

Autoklávování klecí pro laboratorní zvířata

Ujistěte se, že na povrchu nezůstal žádný mycí nebo kyselý oplachovací prostředek; autoklávovací proces způsobí, že se zbytky spečou a mohou mít za následek chemické poškození a ztrátu průhlednosti plastu. Autoklávujte tak krátce, jak to je jen možné. Doporučený minimální časový cyklus je 20 minut při 121˚C. Neskládejte více než 10 klecí jednu do druhé. Pokud se rozhodnete klece před autoklávováním nemýt, mějte na paměti, že zbytky jídla a podestýlky mohou při zahřátí uvolňovat škodlivé látky. To také může způsobit prasknutí plastu. Potřebujete-li autoklávovat chovné nádoby i s podestýlkou, používejte jen vysoce kvalitní podestýlku.

Dezinfekce plastových klecí

Nezahřívejte plastové klece či lahve, obsahují-li dezinfekční prostředek. Poraďte se s výrobcem/dodavatelem, který přípravek je vhodný pro dezinfekci klecí.

Tepelná odolnost polykarbonátových a polysulfonových materiálů*

  Teplota autoklávu Maximální teplota sterilizace Autoklávování Gamma záření Plyn Horký vzduch Dezinfekce
Polykarbonát PC 120 ˚C 138˚C -
Polysulfon PSU 134 ˚C 165˚C -
  • Maximální tepelné hodnoty: Při této teplotě se pevný kus plastu ohne pod tlakem 66psi. Proto se nedoporučuje vystavovat zvířecí klece těmto teplotám.
  • Autoklávování: Po dobu 20 minut na 120˚C. Vysoce doporučujeme omýt a opláchnout klece změkčenou vodou před autoklávem, aby případně některé chemikálie nenarušily plast v průběhu autoklávovacího procesu.
  • Záření: gamma záření při 25 kGy
  • Plyn: ethylenoxid, peroxid vodíku, formaldehyd
  • Dezinfekce: formalin, ethanol, formaldehyd, látky s příměsí chlóru
Tepelná a chemická odolnost polykarbonátových a polysulfonových materiálů*
  Naředěné/slabé kyseliny Báze Estery Oxidační činidla – silná
Polykarbonát PC Výborná Slabá Slabá Slabá
Polysulfon PSU Výborná Slabá Slabá Slabá
  • Výborná: žádné poškození po 30 dnech nepřetržitého působení
  • Slabá: může dojít k okamžitému poškození; silné popraskání, úplné prasknutí, ztráta pevnosti, změna barvy a deformace.

* Výše uvedené slouží pouze jako vodítko na základě obecně dostupných informací.