Monitorování zdraví zvířat v IVC stojanech - SENTINEL

Některé z infikovaných činidel se nedají jednoduše zjistit skrze sentinelová zvířata vystavená špinavé podestýlce. Z toho důvodu, může být tato metoda nespolehlivým indikátorem opravdového stavu zvířat ve stojanu. Díky výzkumu v laboratořích Charles River ve spolupráci s Allentown Inc., Charles River byli schopni kvalifikovat PCR testy vzorků z Exhaust Air Dust (EADTM) nasbírané v jednotce Allentown SentinelTM.

Věda potkává technologii

Ve spolupráci s Allentown Inv. byla umožněna realizace myšlenky spojení EADTM PCR testů s jedinečnou jednotkou pro získávání vzorků. Allentown SentinelTM (na obrázku 1) je revoluční řešení ochrany kolonie, které je jednoduše implikovatelné do přetlakové komory Allentown IVC. Poskytuje nejen eketivnější přístup k prověřování přítomnosti paogenů v koloniích hlodavců v IVC, ale i méně práce a nákladů spojené s udržováním sentinelových zvířat. Ve spolupráci s Allentown, Charles River vedli studie, aby demonstrovali důkaz výkonnosti jednotek SentinelTM. Tento proces obsahoval mimo jiné také porovnání EADTM PCR testů SentineluTM s tradičními detekcemi patogenů ve špinavých podestýlkách ohledně několika infekčních činidel. Studie ukázaly, že EADTM PCR testy na SentineluTM dokázaly etekovat patogeny, které tradiční metoda sentinelových zvířat detekovat buď nedokázala vůbec, nebo jen velice špatně (viz tabulka dole). 

Výhody testování SentinelTM s Charles River PCR

  • Kvalifikované procesy extrahování pro PCR testy vytvořené specificky pro jednotky SentinelTM
  • Přístup k lídrům v oblasti monitorování zvravotního stavu zvířat a PCR diagonstických testů
  • Citlivější a přesnější než metoda špinavé podestýlky
  • Zmenšuje potřebu sentinelových zvířat

Přehled skupin činidel detekovaných metodou špinavé podestýlky vs EADTM PCR testů na SentinelTM.

SKUPINA ČINIDEL Metoda špinavé podestýlky Metoda Sentinel™ PCR 
Protozoa 10% pozitivní 100% pozitivní
Roztoči & roupy 6,3% pozitivní 100% pozitivní
Bakterie 21,4% pozitivní 85,7% pozitivní
Vity 31,3% pozitivní 100% pozitivní
Průměr všech činidel 17,25% pozitivní 96,4% pozitivní

Poznámka: Data reprezentují 5% simulované prevalence.

Přehled programu

Jakmile zařadíte Sentinel™ do svého Allentown stojanu, nechte sbírat prach z výduchu po trvání Vašeho běžného intervalu monitorování zdravotního stavu (tedy alespoň 3 měsíce). Po uplynutí intervalu vyjměte data SentineluTM, vložte je do nádoby pro sběr vzorků a pošlete to do Charles River na testy. Podání vzorků může být naplánováno v LTMTM (Laboratory Testing ManagementTM), naší online platformě pro management dat. Tam si můžete vybrat mezi několika různými úrovněmi EADTM testů, které jsou od Převládajících patogenů po Kompletní testy; na vyžádání Vám mohou být uvolněny přizpůsobené panely. Naši experti Vám pomohou určit četnost programu a ideální testovycí profily. Níže najdete přehled programů.

Typ programu - roční frekvence Měsíc 3 Měsíc 6 Měsíc 9 Měsíc 12
Sentinel-Free - Plenum level monitoring ST ST ST ST
Hybrid - Rack level monitoring ST S ST S

ST= Exhaust Air Dust (EAD™) PCR testy na Sentinel™ sběrač*
S= Sentinel monitoring tradičními metodami (i.e., serologie, PCR, screening pomocí zvířat) buď na rezidentních (pouze imunodeficitních) nebo sentinelových zvířatech
*'Neinvazivní vzorky trusu mohou být sbírány od rezidentních nebo sentinelových zvířat  a  spojeny dohromady se vzorky EDATM 

allentown_sentinel_instrukcja_en.jpg

Vývoj programu

Ne všechny laboratoře a zvířetníky jsou stejné a celkem často vyžadují programy monitorování zdraví zvířat, které jsou dělané na míru dané instituci a jejich seznamu infekčních činidel, studijních protokolů nebo typu výzkumu, který provádějí. Experti Charles River 360 Diagnostics™ s Vámi budou přímo spolupracovat na přípravě indivivuálního programu monitorování zdraví zvířat, který se Vám vejde do rozpočtu a zároveň bude vyhovovat Vašim nárokům. Vývoj programu může zahrnovat:

  • konzultace ke zjištení biologického risku
  • krok za krokem posouzení stávajících procesů monitorování zdraví zvířat
  • preventivní trénink a vzdělání
  • konzultace ohledně architektonického a technického řešení vivaria

Stáhnout flayer