Výhody

Poslední desetiletí ukázala oblíbenost druhu Danio rerio (Dánio pruhované) pro výzkum srdce a zejména pro fyziologické a farmakologické zkoušky. Elektrofyziologie srdce Dánia vykazuje v mnoha aspektech (např. ionizačních kanálech, EKG atd.) podobnost srdcím savců využívaným k výzkumu v současnosti s jedinečnou vývojovou fyziologickou uplatnitelností. Na základě zjištěné podobnosti se Dánio využívá k výzkumům buněčných technik (se standardními mikroelektrodami, svorkami) platných i pro savce.

Stanici tvoří následující součásti:

  • mechanická jednotka
  • měřicí systém
    • nízkošumový zesilovač s vysokou vstupní impedancí (EXP-INT-1)
    • displej, hardware a software pro ukládání a analýzu (SPEL INTRASYS)

Režimy lázní na orgány pro přípravu srdce dospělé ryby

Otevřený okruh

Fyziologický roztok konstantně protéká komorou na orgány a sáním čerpadla se udržuje hladina tekutiny.

Uzavřený okruh

Průtok fyziologického roztoku je přerušen: ventil 1 zavřený, ventil 3 otevřený, čerpadlo vypnuté. Roztok je přiváděn k orgánu.

Nastavení zařízení potřebné k experimentu

Jednou z předností mechanické konstrukce systému je, že zařízení potřebné k experimentu (např. manipulátory, lázně na orgány, osvětlení atd.) lze podle potřeby rozestavit na pracovní stůl. Další výhodou je, že lázeň na orgány lze na stole upravit pro jakýkoliv druh. Nastavení polohy nabodnutí s podélnou nastavitelností lázně na orgány. Toto řešení dovoluje souběžné měření na několika embryích.

Měřicí systém

Měřicí systém tvoří tři hlavní jednotky:

  •  zesilovač EXP-INT-1 s vysokou vstupní impedancí (1012 Ώ), nízkým šumem  a nízkou kapacitou (25 pF)
  •  koncový stupeň izolovaného stimulátoru EXP-ST-A1 (10 V / 10 mA)
  •  hardwarový a softwarový systém na měření, analýzy a ukládání dat SPEL INTRASYS s modulem stimulátoru.