Genetika – strategie na minimalizaci genetického driftu a maximalizaci reprodukovatelnosti pokusů ve výzkumu myší

Jak důležitá je genetická stabilita ve výzkumu myší? Přečtěte si o nejlepších postupech a metodách řízení kolonií, které pomáhají omezit genetický drift.

Genetický drift se může vyskytovat v každé nezávislé kolonii myší a může negativně ovlivnit experimentální reprodukovatelnost a vědecké výsledky. Spontánní mutace způsobené genetickým driftem nemusí být odhaleny celé roky, dokud se nezačnou řešit specifické výzkumné otázky související s těmito mutacemi. Ačkoli tomu nelze zamezit úplně, genetický drift a jeho vliv na vědecké výsledky může být minimalizován formou pečlivé a promyšlené správy kolonií. Jelikož se jednotlivé chovné kolonie myší liší svou velikostí i strategiemi řízení, pro vědeckou komunitu jako celek je důležité používání úplné a přesné nomenklatury kmenů včetně označení podkmen.

Přečtěte si celou publikaci od Janine Low-Marchelli, PhD, vedoucí vědecké pracovnice pro technické informace v Jackson Laboratory.

  • Důležitost genetické stability ve výzkumu myší
  • Jak vzniká genetický drift a jeho prevalence v myších koloniích
  • Indikace vzniku genetického driftu: označení podkmen
  • Vliv genetického pozadí na závěry výzkumu
  • Postupy správy kolonií omezující genetický drift
  • Ověřování genetického pozadí
  • Pokročilé metody na omezení genetického driftu
  • Program Genetické Stability (GSP) na nejčastější inbrední kmeny „J“
  • JAX™ myši chované Charles River v Evropě a Japonsku

Ke stažení: